I PROVERBI DI OTTOBRE

 • P' San francisch' part lu call' i entra lu frisch'!
 • P' Santa Giustina, ogn' uva è m'dicina!
 • P' Santa T'resa, turd' a distesa!
 • O moll o assutt' p' San Luca semm'na tutt'!    
 • P' San Simon'  gliù vagl' si fà cappon'!      
 • L'ottombrata è bella, ma tè sempr' pront' l'umbrella!  
 • Ottobr' in cantina d' sera i d' matina!

Il saggio diceva:
 • Quann' sient' gliù magl' mitt' gl'agl'!  
 • N' sempr' i dap' tutt' gliù sem' dà bon' frut'!  
 • N' t' mpiccià, n' t' ntricà, n' fà la s'curtà        
  ca tant' la tieta pagà!  
 • Cummanna i fai da te sarai servit' comm' a nu re!    
 • Pesa d' chiù la penna ch' la sappa!    
 • Chi mutina lega mutina sciogl'!